Dar los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales para los monitores de ocio. 

Els continguts formatius del curs són específics del Conveni General del Sector de la Construcció, Fusta i Moble, Metall, Vidre i Rotulació. Curs homologat per la Fundació Laboral de la Construcció.